UNITATE TRANSARE

Transarea Carcaselor de Porcine și de Bovine, se face într-un loc specializat, cu oameni instruiți și bine pregătiți pentru a satisface Clienților cea mai bună Calitate a Produselor din Carne cu respectarea fluxurilor tehnologice și în baza standardelor Europene cu Certificat ISO 22000.
Unitatea de tranșare are implementat un program de management al calității HACCP.
Toate produsele rezultate in urma procesului de abatorizare și tranșare poartă ștampila ovală.
Depozitarea lor se face în spații controlate la temperaturi monitorizate conform procedurilor HACCP.